Moniek Verster Coaching en Supervisie

Coaching bij stress en dreigende burn-out

“Spanning is wie je denkt te moeten zijn, ontspanning is wie je werkelijk bent”

Om burn-out te voorkomen is het van belang om op tijd te luisteren naar stress-signalen en niet te lang te wachten met het zoeken van een oplossing. Hoe voorkom je roofbouw en uitputting? Hoe vind je een goede balans tussen inspanning en ontspanning? Hoe verander je je werk- en leefstijl? Coaching bij stress en dreigende burn-out geeft je concrete handvatten voor verandering en helpt je bij het onderzoeken van je mogelijk onbewuste drijfveren en vroeg geleerde patronen die ten grondslag liggen aan je actuele situatie. Wie ben je werkelijk, zonder wat je jezelf oplegt of wat anderen van je verwachten?
Als je wilt is begeleiding bij re-integratie of, na herstel, bij verandering van werkplek of loopbaan ook mogelijk.

Coaching bij levens- en loopbaanvragen

“Hebben mijn keuzes in mijn leven tot nu toe bijgedragen aan mijn diepste waarden?”

Vragen die in de loop van je leven op je pad komen. Hoe wil je verder, hoe geef je sturing aan je leven? Wat belemmert je? Zijn er onverwerkte gebeurtenissen die je functioneren in het dagelijks leven beïnvloeden en maken dat je niet ten volle leeft? Hebben je keuzes tot nu toe wezenlijk bijgedragen aan jouw diepste waarden? Past je werk nog bij je of denk je aan een switch in je carrière? Hoe combineer je werk en privé en hoe hou je balans? Als coach help ik je om op deze vragen een antwoord te vinden, keuzes te maken en persoonlijk leiderschap in werk- en privéleven te vergroten.

Coaching bij verlies en transitie

“Wie was ik vóór mijn verlies en wie ben ik erna?”

Wanneer je je baan verliest, een dierbare, je gezondheid of wanneer je geconfronteerd wordt met een andere drastische verandering in je leven, is het vinden van een nieuwe balans een proces van vallen en opstaan. Een emotioneel proces van verwerking en het vinden van een nieuw evenwicht. Een pendelbeweging tussen verleden en toekomst, tussen afscheid en nieuw perspectief. Hoe integreer je je verlies in je leven? Hoe ga je om met de ontstane onzekerheid? Wat biedt je de veiligheid, wat zijn je secure bases, om nieuwe uitdagingen te durven aangaan? Bij transitiemomenten in je leven kan secure base coaching waardevolle ondersteuning bieden. Het helpt je om betekenis te geven aan je verlies en ondanks, maar ook dóór, verlies en tegenslag te groeien en stappen te durven zetten.

Mijn achtergrond

In de afgelopen 23 jaar ben ik opgeleid en voor het grootste deel werkzaam geweest in de GGZ. Ik heb veel mensen geholpen met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen en expertise opgebouwd in het toepassen van EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing). Daarnaast heb ik veel ondernemers, leidinggevenden en werknemers bij tal van vragen gecoacht en geholpen bij herstel van arbeidsgerelateerde klachten en bij re-integratie. Ik heb gewerkt en gewoond in Groningen en in Amsterdam, waar ik in IJburg samen met mijn partner een succesvolle praktijk, Verster Psychologen, had.
In 2014 werd ik geconfronteerd met een zeer groot verlies. Mijn partner bleek onverwacht ernstig ziek en overleed na een zeer korte ziekteperiode. Mijn leven was in een klap veranderd. Ik besloot terug te keren naar Groningen en daar mijn leven en werk een nieuwe invulling te geven. Een proces met pieken en dalen. Met momenten van machteloosheid en overweldigende emoties, maar ook met momenten van kracht, levenslust en inspiratie.
Inmiddels ben ik in rustiger vaarwater terecht gekomen. Mijn leven is veranderd en hoe ik in het vak sta is veranderd. Het gaat meer en meer om de essentie. In leven en in werk. In het contact met anderen en in van betekenis zijn voor anderen bij veranderingen en de toekomst weer met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dit alles is van grote invloed geweest op mijn keuze om, naast het geven van supervisie aan vakgenoten, te switchen van behandelaar in de GGZ naar coach bij levensvragen, verlies en transities.

Opleidingen

Beknopte loopbaan

LinkedIn link: https://www.linkedin.com/in/moniekversterbosman/

Neem contact op voor meer informatie over:

Ik ben bereikbaar op 06-30105394 of mail@versterpsychologen.nl

Bezoekadres:

Saaksumborg 17
9722 WL Groningen

Deze website is onder constructie.
Ik hoop binnen afzienbare tijd een nieuwe website te publiceren.